PRP- PLATELET RICH PLASMA

Vad är PRP och användningsområden för PRP?

Prp – är en medicinsk behandling och har använts sedan 80-talet med goda resultat. Metoden har utvecklats genom åren och förbättrats avsevärt. Prp används inte enbart inom skönhetsbranschen utan användningsområden utökas ständigt, ex inom avancerad sårvård, idrottsmedicinen, kirurgi, ortopedi och även inom veterinärmedicinen.

Forskning visar att PRP minskar smärtan och konvalescenstiden avsevärt vid exempelvis frakturer, senskador och muskelbristningar. Metoden erhåller ytterligare kredibilitet och bekräftelse genom att fler och fler stora namn inom idrottsvärlden snabbare återgår till att utöva sin sport efter skada tack vare PRP-behandlingar.

Hur fungerar PRP?            

Vid en behandling utvinns trombocytkoncentrat från patientens eget blod. Trombocyter är kroppens naturliga tillväxtfaktorer, som innehåller små proteiner, dvs hormonliknande signalämnen som reglerar utveckling och tillväxt av våra vävnader, vilket är grundläggande för vävnadsläkning. Tillväxtfaktorerna stimulerar även stamceller vilket i sin tur stärker återuppbyggnaden av den behandlade vävnaden, ökad blodcirkulationen resulterar i bättre syresättning och näringstillförsel. Trombocytkoncentratet tillsammans med blodplasman injiceras med små tunna nålar in i vävnaden, exempelvis i hud eller hårbotten.

Finns det skillnader på PRP- behandlingar?

Ja, de skiljer sig väsentligt. Resultatet är helt beroende av vilken utrustning som används och hur plasman utvinns samt handhavandet. Utrustningen måste vara Medicinsk Certifierad liksom all utrustning som används. Det finns tyvärr massor med utrustning att köpa på nätet och behandlare utan medicinsk kunskap utövar behandlingar med denna. Det skapar varierande resultat och ger behandlingarna oförtjänt dåligt rykte.

Det krävs erfarenhet, kunskap och förståelse för hur tillväxtfaktorerna fungerar i det behandlade området. Den som utför behandlingen ska kunna avgöra optimalt djup i huden där tillväxtfaktorerna ska injiceras och om de överhuvudtaget kommer till sin rätt och gör nytta.

Behandlingsområden för PRP?

Anti-age- Ärreducering – Sårvård- Håravfall

Våra celler har sina speciella uppgifter/funktioner i kroppen. Dessa är förprogrammerade. Det finns även stamceller som inte har en förutbestämd uppgift utan kan utvecklas till vilken typ av cell som helst baserat på kroppens behov. Stamcellens omvandling anges av yttre omständigheter och förutbestämd vilket utnyttjas i PRP.

Håravfall

En människa har cirka hundra- till hundrafemtio tusen hårsäckar på huvudet, och tappar mellan 100-200 hårstrån om dagen.  En del hårsäckar ligger samlade i hårsäcksgrupper med en till fler hårstrån, och de har en livscykel med växt-och vilofas.

Hur många behandlingar behövs?

Med åldern krymper hårsäckarna, vilket är en helt naturlig process, och producerar därmed inte lika starka hårstrån som tidigare. Håret växer långsammare och blir tunnare framtill dess att det helt slutar växa, vilket sker succesivt och är oftast genetiskt betingat.

Vi rekommenderar 4-5  behandlingar med fyra veckors mellanrum. Vid uppnått resultat ska man helst fortsätta med enstaka behandlingar årligen för fortsatt stimulering.

PRP är inte en permanent lösning utan den bromsar håravfallet och stimulerar tillväxten. Slutar man stimulera och göda hårsäckarna börjar de återgå till att bli tunnare med tiden och sluta växa i och med att håravfallet är genetiskt betingad.  Hur effektivt det är och hur länge det räcker varierar från person till person då alla har olika förutsättningar.

Vid köp av 5-kurpaket ingår två laserbehandlingar utan kostnad med medicinsk laser LLLT (Low Level Laser Therapy), för biologisk stimulering av hårbotten, och sedan rekommenderas en vitamincocktail av Revitacare som endast kostar 1500kr (ord.pr 2500kr) vid köp av kur-paket.

Vad händer efter en behandling?

Trombocyter är tillväxtfaktorer med stamceller som utvinns från blodplasman är som gödning-näring för håret, vilket stimulerar igång hårsäckarna. Hårsäcken blir kraftigare och börjar producera starkare/kraftigare hårstrån som växer snabbare. Håret blir oftast mer pigmenterat än när det var tunt.

Vetenskapliga studier visar att tillväxtfaktorer som frisätts vid behandlingen kan omvandla hårsäckarnas vilofas till tillväxtfas och har god effekt vid både ärftliga och diffusa håravfall för båda könen.

Biverkningar?

Rodnad som avtar efter några timmar då du kan återgå till dina vardagsaktiviteter, dock ej träning då vi inte vill att du svettas eller tvättar/blöter håret. I övrigt är behandlingen helt säker då det är din egen plasma från blodet som används.

Information om olika typer av håravfall och olika behandlingar

Ärftligt håravfall – Androgen alopeci

Är den vanligaste typen som drabbar både män och kvinnor. Avfallet är oftast begränsat till övre delen av huvudet då huvudsaklig orsak är begränsat till hårsäcken och inte skalpen.

Fläckvis håravfall – Alopecia areata

Den har troligen immunologiska orsaker och brukar för det mesta läka av sig själv inom 1-2 år.

Diffust håravfall – Capillorum diffusum

Kan orsaka håravfall över hela huvudet och det förekommer vid autoimmuna sjukdomar, rubbningar i ämnesomsättning, läkemedelsbehandlingar, febersjukdomar och vid vitaminbrist.

Kvinnligt ärftligt håravfall 

Ärftligt betingat och anses bero på hormonella förändringar och dålig cirkulation. Förekommer som oval fläck på huvudet med kraftigt utglesande utväxt, det blir dock aldrig helt kalt.

Manligt ärftligt håravfall

Män med ärftligt håravfall har ökad känslighet för dihydrotestosteron (DHT), en nedbrytningsprodukt av testosteron, vilket är vanligt hos män i 50-års åldern. Det börjar med att hårfästet kryper uppåt och i vissa fall får man även en kal fläck på huvudet som med tiden växer ihop.

Vilka behandlingar erbjuds?

PRP – som beskrivs ovan.

Laserbehandling – Medicinsk laser en LLLT (Low level Laser Therapy), som ger en biologisk stimulering av hårbottens celler. Det är en FDA- godkänd behandling.  Vid laserstimulans öppnas hårsäckarna upp, vilket bidrar till att håret blir tjockare, växer lite snabbare och stimulerar även ny hårproduktion. Effekten blir att håravfallet minskar och att hårstråna växer sig längre samt att pigmenteringen stimuleras. Hårtätheten ökar vilket bidrar till en bättre hårkvalitet.

Läkemedel 

Minoxidil (Rogaine) – lösning för hårbotten  som förbättrar blodflödet och näringstillförseln till hårsäckarna. Både för män och kvinnor.

Finasterid (Propecia) är receptbelagda tabletter endast för män, som bidrar till att sänka dihydrotestosteron (DHT) hormonet som har betydelse vid ärftligt håravfall.