Smärtlindring med PRP

Vad är PRP?

Tillväxtfaktorer, även kallad icke-kärnbildande celler/kroppar (stamceller) bildas i benmärgen och har en uppbyggande och läkande effekt. Genom PRP- kan det utvinnas cirka 30 proteiner och vita blodkroppar som behövs för att främja läkning och uppbyggnad kroppens skadade celler. PRP-metoden innebär att man med en kanyl samlar en mängd blod från patienten i ett provrör, vilket sedan centrifugeras under några minuter. Centrifugeringen innebär att stamceller och proteinerna skiktas för utvinning.

Den utvunna PRP- vätskan återinjiceras därefter i vävnad kring en smärtsam kroppsdel. Genom den utvunna plasmans förmåga att lindra smärta och generera collagen-produktionen kan flertal områden behandlas, såsom alla leder med artros. Metoden är kroppsegen, såtillvida att det endast är patientens egen, naturliga plasma som används.

Beprövad teknologi

PRP används inom många områden utomlands och här i Sverige är det tyvärr fåtal som utövar det och de flesta inom privat regi. Om ni vill fördjupa er mer i ämnet finns en länk nedan till mer utförlig information och i vilka Medicinska databaser ni hittar relevanta forskningsartiklar. RUTA -> LÄS MER

Vår utrustning

Vi använder oss av FDA-godkända rör, bland annat från Dr.PRP och en specialcentrifug som inte skakar sönder cellerna under centrifugeringen. Aktiveringsämnena, som stimulerar plasmans höjer plasmans verkningsgrad, varierar beroende av vilket område som behandla

Vilka områden kan behandlas? 

Artros i leder vilket inkluderar flertal ställen på kroppen. Bursit och tendinit. Ryggsmärta – triggerpunkter Ledband och inflammationer Artros innebär gradvis nedbrytning av brosket som täcker ledens benändar och det medför stelhet i den drabbade leden, minskad rörlighet, belastningskänslighet och smärta. Träning kan vid artros hjälpa till att stärka muskulaturen som stödjer leden och träning med belastning hjälper till att stimulera broskbildningen. Men det är svårt att träna, gå eller överhuvudtaget röra sig om det smärtar för mycket.

PRP behandling kan hjälpa till att lindra smärtan. Vi kombinerar PRP behandling med medicinskt laser och AWT (stötvågsbehandling) för bästa möjliga resultat. Alla tre behandlingar är välbeprövade och har väldigt mycket forskning bakom sig, de fungerar bra var för sig men i vår klinik kan vi skräddarsy behandlingar utifrån kundens behov.