Hagertkliniken / HÄLSA & MEDICINSK LASER / Lymfdränage med Medicinsk laser

 
Lymfdränage
Lymfsystemet innehåller en klar vätska som kallas lymfa och som flödar runt vår kropp i små lymfkärl. Det är en viktig del av immunförsvaret och löper parallellt med blodomloppet, till vilket det återför bland annat vita blodkroppar.

Därtill fungerar det som kroppens avfallstransport och för från vävnader och mjukdelar bort vätska, döda celler, överbliven näring, proteiner, mjölksyra, bakterier och slaggprodukter. Lymfsystemet är en viktig del av immunförsvaret.

Det finns ungefär 400-700 lymfknutor runt omkring i kroppen och de märks särskilt väl i armhålorna, ljumskarna och på halsen.

Ett dåligt lymfsystem kan resultera i:

  • Ökad, lokal vätskeansamling (ödem)
  • Irritation av vävnaderna och påföljande, inflammatorisk värk
  • Försvagat immunförsvar
  • Risk för rosfeber, vilket kräver antibiotikabehandling

Lymfödem uppstår på grund av bristande transportkapacitet i lymfsystemet, vilket kan bero på missbildning, strålbehandling, kirurgi, sjukdom eller trauman, som leder till ansamling av lymfvätska i vävnad.

Behandlingen
Vi går genom delar av lymfsystemet med laser efter ett schema och tillvägagångsättet är evidensbaserat efter den senaste forskningen.

Efter behandling
Efter behandlingen kan toalettbesök bli mer frekventa och en del upplever förändrad lukt/färg på urinen samt färg-och ändrad konsistens på avföringen. Detta är inget farligt då det är kroppens sätt att rensa lagrade slaggprodukter.

Viktigt att hjälpa kroppen med andningsövningar och torrborstning, vilket är en förutsättning att behandlingen ska få så bra resultat som möjligt.

Vi har även kunnat hjälpa andra som har tränat och hållit strikt diet, men haft svårt att uppnå resultat. Det är genom muskelrörelser som lymfsystemet arbetar. Det är därför viktigt att du rör dig, och kompletterar med torrborstning och andning.