Klimakteriet

Vad innebär det för en kvinna att hamna i klimakteriet, även kallad övergångsåldern? Det är faktiskt väldigt individuellt för en hel del kvinnor får mycket besvär  och en del märker knappt av det. Laserbehandlingar har hjälpt många kvinnor att lindra sina besvär, då lasern stimulerar ovarierna att upprätthålla produktion av hormoner till en viss del.

Kom in på en konsultation så vi kan hjälpa dig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad händer då under klimakteriet?

Den har en period på 8-10 år, med tiden före och efter menopaus. Menopausen betyder slut på mensen, men den är indelad i tre stadier, premenopaus, denna sista fertila period varar 10-15 år av en kvinnas liv.

Från sista mensen och till ett helt år utan mens har man hamnat i klimakteriet även kallad postmenopaus, då östrogenproduktionen sjuknker så lågt att endometriet-livmodershinnan inte tillväxer längre. Efter menopausen sjunker östrogenniverna långsamt under cirka 5 år för att sedan vara låga resten av livet.

Tidpunkten för menopauen har tyvärr inte förändrats det senaste 100 åren, utan alla kvinnor kommer dit, vissa med mer besvär än andra. Individuellt vid vilken ålder klimakteriet börjar varierar men i sverige är snittåldern 51,5 år, de flesta börjar vid 45-58 år, med undantag för en del som börjar innan 45års åldern.

Hormonanalyser anses meningslösa, få hormonmönstret under övergångsåldern varier från dag till dag.

Det sker en hormononell och biologsik omställning som beror på ovariernas åldrande och funktionsbortfall, dvs hormonell ovarialsvikt. Ovariet åldrar och hos 95% föregås menopausen av ett förändrat blödningsmönster, där den kan komma tätare, långdragna rikliga blödningar och mer oregelbundet. Oregelbunden menstruationscykel är det säkraste teckner på att menopausen närmar sig.

Symtom relaterade till östrogenbortfall kan variera, men det vanligaste 50-75% får är värmevallningar och svettningar, då på grund av instabilitet i hjärnans temperaturcentrum. Vanligast är på natten, vid stress och det kan börja flera år före menopaus och bli mer påtaligt året efter menopausen samt variera i intensitet över tid.

Sekundära problem är sömnbrist som leder till koncentrationssvårigheter och nedstämdhet.Symtom från slida och urinvägar såsom torrhetskänsla, smärtor vid samlag, ytliga blödningar, miktionssveda, trängningar utan bakterier- symtom som vid urinvägsinfektion, och ökade urinvägsinfektioner. Torra sköra slemhinnor kan påverka sexualiteten negativt.

Kvinnor med tidigare PMS är extra utsatta.

Östrogenbehandling har varit väldigt populär innan, men med den forskning som gjorts visar stora risker och det har skapat en mer skeptisk och restriktiv förhållning till HRT/HT behandling idag. Risken för hjärtinfarkt, demens, bröstcancer och tromboemboliska sjukdomar ökade. Det förbättrade inte livskvalitén hos friska postmenopausala kvinnor eller minskade risken för depression efter menopaus räknat till dess risker.