Hagertkliniken / Ådernät & Ytliga Kärl

SKLEROSERING-KÄRLBORTTAGNING

Kärlborttagning kan ske med olika metoder. Genom injicering av kärlen med läkemedel pressas kärlväggen ihop, vilket det bidrar till att den klistras ihop och bryts ner. Denna process tar cirka en till tre veckor.

Hur går behandlingen till 

Innan behandling görs en grundlig konsultation och fotografering. När området har tvättats av med sprit injecieras kärlet med antigen Aeothoxysklerol eller med koksalt utspätt med carbocain. En del kärl behöver skumbehandling, där läkemedlet skummas upp i en specialspruta innan injicering av kärlet.

För en del behövs flera behandlingar vilket innebär flera injektionstillfällen, som bör göras med minst en veckas mellanrum tills önskat resultat. För ett gott behandlingsresultat är det mycket viktigt att kärlväggarna hela tiden är sammanpressade. Den elastiska bindan ska sitta på både dag och natt under en vecka.

Kärlen kan bli blåaktiga och det injicerade området kan bli fulare och mera framträdande de första veckorna efter behandlingen. Slutresultat ses efter en till tre veckor.

Viktigt att tänka på innan behandling

  • Inte gravid eller ammande
  • Pågående infektion, utslag på injektionsområdet
  • Inte ha feber eller pågående infektion
  • Inga NASID- preparerat, såsom Magnecyl, Ipren eller liknande vilket ökar risken för blåmärken
  • Att inte äta blodförtunnande läkemedel
  • Undvika omega-tre oljor innan behandling

Viktigt att tänka på efter behandlingen

  • Använda kompression dygnet runt första veckan
  • Ingen träning, bad eller bastu samma dag
  • Inga andra behandlingar eller massage

Biverkningar-komplikationer

Risken för komplikationer är mycket liten och behandlingen medför inga missprydande operationsärr. Behöver ej sjukskrivning eller begränsningar i din vardag. Läkemedlet som injiceras inaktiveras av blod och är verkningslöst när det kommer ut i de stora blodkärlen. En del upplever dock lokala bieffekter som är övergående, som exempelvis; rodnad, klåda, och ömhet samt mindre fastare partier på injektionsstället.. Vid enstaka tillfällen (mindre än 5 %) uppstår hyperpigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Det beror på att en mindre mängd blod hamnat utanför kärlet. Pigmentering försvinner efter ett tag, men kan i vissa fall ta upptill ett år i takt med att huden byts ut på naturlig väg.