PRP- PLATELET RICH PLASMA

Vad är PRP och användningsområden för PRP?

Prp – är en medicinsk behandling och har använt sedan 80-talet med goda resultat. Metoden har utvecklats genom åren och förbättrats avsevärt. Prp används inte enbart inom skönhetsbranschen utan, användningsområden utökas ständigt, ex inom avancerad sårvård, idrottsmedicinen, kirurgi, ortopedi, och även inom veterinärmedicinen.

Forskning visade att PRP minskade smärtan och konvalescenstiden avsevärt vid exempelvis frakturer, senskador och muskelbristningar. Metoden erhöll ytterligare kredibilitet och bekräftelse genom att fler och fler stora namn inom idrottsvärlden snabbare kunde återgå till att utöva sin sport efter skada tack vare PRP-behandlingar.

Hur fungerar PRP?            

Vid en behandling utvinns trombocytkoncentrat från patientens eget blod. Trombocyter är kroppens naturliga tillväxtfaktorer, som innehåller små proteiner dvs hormonlikande signalämnen som reglerar utveckling och tillväxt av våra vävnader, vilket är grundläggande för vävnadsläkning Tillväxtfaktorerna stimulerar även stamceller vilket i sin tur stärker återbyggnaden av den behandlade vävnaden. Ökad blodcirkulationen vilket resulterar i bättre syresättning och näringstillförsel. Trombocytkoncentratet tillsammans med blodplasman injiceras med små tunna nålar in i vävnaden,exempelvis i hud eller hårbotten.

Finns det skillnader på PRP- behandlingar?

Ja, det skiljer sig väsentligt. Resultatet är helt beroende av vilken utrustning och hur plasman utvinns samt handhavandet. Utrustningen måste vara Medicinsk Certifierad likaså all utrustning som används. Det tyvärr massor med utrustning att köpa på nätet och behandlare utan medicinsk kunskap utövar dessa behandlingar. Det skapar också varierande resultat och ger behandlingarna oförtjänt dåligt rykte.

Det krävs erfarenhet och kunskap med förståelse för hur tillväxtfaktorerna fungerar i det behandlade området, för att kunna avgöra mängden tillväxtfaktorer som är rätt för olika typer av problem Den som utför behandlingen ska kunna avgöra optimalt djup i huden där tillväxtfaktorerna ska injiceras och om de överhuvudtaget kommer till sin rätt och gör nytta, för bästa resultat.

Behandlingsområden för PRP?

Anti-age- Ärreducering – Sårvård- Håravfall

Våra celler har sin speciella uppgift/funktion i kroppen, dessa är förprogrammerade. Men det finns även stamceller som inte har en förutbestämd uppgift utan kan utvecklas till vilken typ av cell som helst baserat på kroppens behov. Stamcellens omvandling anges av yttre omständigheter och förutbestämd vilket utnyttjas i PRP.

 

Kombination av PRP & REVITACARE för bästa resultat!