Hagertkliniken / Skönhetsinjektioner / Ådernät & Ytliga Kärl

SKLEROSERING

Läkemedlet Aethoxysklerol används till injektering av kärlen, vilket framkallar  irritations tillstånd på kärlens insida. Kärlväggarna pressas ihop, vilket bidrar till att ”klistras ihop”  dem. Fastklistringsprocessen efter en sklerosering tar mellan en och tre veckor. För ett gott behandlingsresultat är det mycket viktigt att kärlväggarna hela tiden är sammanpressade. Den elastiska bindan ska sitta på både dag och natt under en vecka.

Kärlen kan bli blåaktiga och det injicerade området kan bli fulare och mera framträdande de första veckorna efter behandlingen. Slutresultat ses efter en till tre veckor.

Om en sklerosering innebär flera injektionstillfällen, behövs dem göras med minst en veckas mellanrum.

Risken för komplikationer är mycket liten och behandlingen medför inga missprydande operationsärr. Behöver ej sjukskrivning eller begränsningar i ditt vardag.

Komplikationer vid sklerosering

Läkemedlet  som injiceras inaktiveras av blod och är verkningslöst när det kommer ut i de stora blodkärlen. Sällsynt med biverkningar.

En del upplever dock lokala bieffekter som är övergående, som exempelvis; rodnad, klåda, och hårresning samt ömhet och mindre fastare partier på injektionsstället..

Vid enstaka tillfällen (mindre än 5 %) uppstår hyperpigmentering av huden i anslutning till injektionsstället. Pigmenteringen beror på att en mindre mängd blod hamnat utanför kärlet. Pigmentering försvinner efter ett tag, men kan i vissa fall ta upptill ett år i takt med att huden byts ut på naturlig väg.