PRP/VAGINOVA

Vaginova är ett samlingsnamn för PRP-baserade behandlingar av vaginala problem. Vaginova är också ett varumärke för att trygga kvaliteten oavsett vem som utför behandlingen. En Vaginova behandling får bara utföras av legitimerade läkare och sjuksköterskor som genomgått Vaginovas utbildning och arbetar enligt speciell metodik. Vaginova-PRP behandling

Problem som behandlas

  • – Torra slemhinnor
  • – Sår, Lichen Sclerosus
  • – Smärta vid samlag
  • – Inkontinens
  • – Behov av uppstramning
  • – Minskad lust och förmåga att uppnå orgasm

Stressinkontinens, torra slemhinnor och sexuella funktionsproblem kan uppstå efter barnafödande, vid menopaus/klimakteriet, sjukdom och av starka mediciner. Nu kan dessa problem avhjälpas med goda resultat genom kraftfullt läkande produkt som utvinns från ditt eget blod.

PRP, Platelet Rich Plasma. PRP är ett koncentrat av blodplättar som innehåller alla de tillväxtfaktorer som behövs för läkning, reparation och nybildning av kärl och celler i kroppen. PRP är en regenerativ behandling som när det injiceras i den vaginala vävnaden minskar urinläckage och förbättrar din sexuella funktion.

Behandling  8700kr

Hur verkar PRP?

PRP har använts i många år för sårläkning, artros i leder, stimulans av hårväxt, hudföryngring (Vampyrlyft), idrottsmedicin och nu på senare år också för vaginal föryngring. I USA kallas metoden ofta för ”The O-Shot”. Blodplättarna innehåller tillväxtfaktorer som avger signaler till din vävnad att läka, reparera och bygga nya celler. Tillväxtfaktorer och stamceller arbetar tillsammans för att stärka cellväggarna i vaginan, öka blodcirkulationen i behandlingsområdet, föryngra nervvävnaden och öka smörjningen, AIlt på naturlig väg och utan läkemedel.

PRP är ett koncentrat av dina egna resurser som injiceras där den naturliga förmågan inte räcker till. Hur kan PRP avhjälpa uriininkontinens? Det finns flera typer av inkontinens och PRP fungerar bäst för stressinkontinens. Detta är ett läckage av små mängder urin som sker under aktiviteter som skapar tryck mot urinblåsan som t.ex. vid hosta, nysning eller fysisk aktivitet.

Åldrande och graviditeter gör att vävnaden tänjs ut och förlorar struktur och fasthet och som gör att urinröret inte sluter helt tätt och därför kan läcka, PRP stärker den vaginala vävnaden som därmed kan ge ett bättre stöd för urinledaren som kontrollerar flödet från urinblåsan.

Hur kan PRP förbättra kvinnans sexuella funktion?

PRP injiceras i området mellan vaginans övre del och urinrörets undre del. Blodplättarna stimulerar körtlarna att producera mera smörjning, reducera torrhet och därmed minska dyspareunin dvs smärta vid samlag. PRP frigör också tillväxtfaktorer som ökar blodcirkulationen och stimulerar nerverna i området. Detta ökar känsligheten och libido. Många patienter rapporterar en intensivare känsla och kortare tid till orgasm efter behandlingen.

Kommer PRP att fungera för mig?

Systemet för kvinnlig orgasm är mycket komplicerat med fysiska, mentala och hormoniella komponenter. Under ditt första besök kommer vi att diskutera dina problem för att avgöra om du är en lämplig kandidat för behandlingen.

Tar behandlingen lång tid?

Nej. Totalt mindre än en timme. Vi börjar med en sk. konsultation där vi diskuterar din situation och vad vi kan göra. Du får en utförlig beskrivning av behandlingen och vilka resultat som du kan förvänta dig. Om du väljer att gå vidare så börjar vi med att lägga på en bedövningssalva i behandlingsområdet. Sedan tar vi ett blodprov i armvecket som centrifugeras så att vi får ett koncentrat av blodplättar, PRP. Själva inj.ektionen tar ca 5-10 minuter

Gör det ont och finns det begränsningar?

Bedövningssalvan är effektiv och vanligtvis känner du ingen smärta men kan uppleva ett visst tryck och en brännande känsla vid injektionen. Detta är snabbt övergående. Efter behandlingen finns det inga begränsningar.

Vad kan jag förvänta mig efter behandlingen?

Direkt efter behandlingen kan du känna dig kissnödig. Andra patienter känner en direkt lättnad från inkontinens. Du kan uppleva en ökad sexuell stimulans från vätsketrycket. Detta kan pågå i upp till 1 vecka. Efter 5-7 dagar är det mesta normalt igen. Det tar minst 3 veckor innan PRP börjar verka och efter 8-12 veckor ser du full effekt av behandlingen. Det sker en gradvis förbättring eftersom det är din egen kropp som åstadkommer förändringen.

Fungerar PRP för alla och hur länge håller resultatet?

Ca 65 % av patienterna klarar sig med 1 behandling. Efter 5 veckor kommer du på en uppföljning. Om det behövs så får du en andra behandling. Studier visar att 85 % är nöjda eller mycket nöjda efter 1-2 behandlingar. Effekten av en PRP-behandling för vaginal föryngring varar i ca 12-18 månader.

Hur ska jag förbereda mig?

Du ska inte ta aspirin, ibuprofen, naproxen, antiinflammatoriska läkemedel, eller fiskolja under 1 vecka före behandling. Dessa läkemedel kan ha en negativ effekt på blodplättarna. Drick mycket vatten och begränsa kaffedrickandet på behandlingsdagen. Har du frågor angående mediciner så kontakta din klinik i god tid innan ditt första besök.

Hur får jag ut det mesta av min behandling?

Övningar som stärker bäckenmuskulaturen är viktiga både före och efter behandling.