Smärtlindring med PRP

Vad är PRP?

All prp innehåller 3-5 gånger högre koncentrat av tillväxtfaktorer. Väldigt kortfattat och förenklat beskrivet är det icke-kärnbildande kroppar (stamceller) som finns i perifert blod och dessa kan inte replikeras. De tillverkas i benmärgen från prekursorceller och har en livslängd på 5-9 dagar. Vilka aktiveras när den utsätts för skadade blodkärl. PRP innehåller mer än 30 bioaktiva proteiner som initierar/reglerar hemostas/vävnadsläkning. 7 grundläggande proteinfaktorer påverkar all sårläkning, 3 fungerar som cellvidhäftningsmolekyler (Fibrin, Fibronectin och Vitronectin).

Vilka områden kan behandlas? 

Artros i leder vilket inkluderar flertal ställen på kroppen. Bursit och tendinit. Ryggsmärta – triggerpunkter Ledband och inflammationer Artros innebär gradvis nedbrytning av brosket som täcker ledens benändar och det medför stelhet i den drabbade leden, minskad rörlighet, belastningskänslighet och smärta. Träning kan vid artros hjälpa till att stärka muskulaturen som stödjer leden och träning med belastning hjälper till att stimulera broskbildningen. Men det är svårt att träna, gå eller överhuvudtaget röra sig om det smärtar för mycket.

 

PRP behandling kan hjälpa till att lindra smärtan. Vi kombinerar PRP behandling med medicinskt laser och AWT (stötvågsbehandling) för bästa möjliga resultat. Alla tre behandlingar är välbeprövade och har väldigt mycket forskning bakom sig, de fungerar bra var för sig men i vår klinik kan vi skräddarsy behandlingar utifrån kundens behov.