Hagertkliniken / HÄLSA & MEDICINSK LASER / Lymfdränage med Medicinsk laser

Hur går vi tillväga?

Behandlingen tar ungefär en timme.

Antalet behandlingar varierar. Allt från 1-2ggr till 3-5ggr.

Priser:
Vid första besöket görs en grundlig konsultation och därefter behandling – 70- 90 min – 1200kr
Andra besöket – 60 min – 990kr
Kur på tre behandlingar – 2800kr

Vid särskilda behov gör vi hembesök.

Efter behandlingen kan toalettbesöken öka och en del upplever förändrad lukt/färg på urinen samt färg-och ändrad konsistens på avföringen. Det är inget farligt då det är kroppens sätt att rensa lagrade slagprodukter.

Vi har även kunnat hjälpa andra som har tränat och hållit strikt diet, men haft svårt att uppnå resultat. Stor del av våra kunder är sjukvårdspersonal som har kunskap om lymfsystemet och dess inverkan.

Många har inte kunskap om lymfsystemet och dess funktion. Därför har vi samlat ihop lite information om vårt lymfsystem och dess funktion nedan.

Information lymfsystemet  

Ett ödem kan definieras som en förnimbar och ofta synlig svullnad någonstans på eller i kroppen och beror på vätskeansamling i vävnaden. Ett ödem är ett symtom och ingen diagnos.

Lymfsystemet/lymfatiska systemet löper parallellt med vårt blodsystem och är vårt andra cirkulationssystem. Den samlar upp vita blodkroppar och vätska som läcker från blodkärlen och transporterar det tillbaka till blodomloppet. Blodet för ut näring till kroppens alla delar genom artärerna. Vatten och slaggprodukter måste transporteras bort. Venerna för bort 80-90 procent av vätskan och lymfsystemet tar bort resterande 10-20 procent.

Lymfsystemet är kroppens avfallstransport från vävnaderna och kroppens mjukdelar; hud, fettväv, muskler mm. Lymfsystemet innehåller en klar vätska som kallas lymfa och som flödar runt vår kropp i små lymfkärl. Lymfsystemet hjälper också till med att transportera runt ämnen som celler, proteiner och avfallsprodukter i kroppen och transporterar även de celler som kallas lymfocyter och som är en sorts vit blodkropp. Det förstör och eliminerar inkräktare som exempelvis virus och bakterier i våra kroppar. Lymfan är en viktig del av vårt naturliga försvarssystem – immunförsvaret – och hjälper oss att bekämpa infektioner.

Lymfsystemets uppgift är också att forsla bort döda celler, överbliven näring, proteiner, mjölksyra, bakterier och andra slaggprodukter.

Det finns ungefär 100 lymfknutor runt omkring i kroppen och de märks särskilt väl i armhålorna, ljumskarna och på halsen. Vita blodkroppar transporteras runt i det lymfatiska systemet och letar efter främmande inkräktare som virus, bakterier och giftiga ämnen (toxiner) och förstör dem. I lymfknutorna filtreras lymfan för att ta bort de främmande inkräktarna och hindra dem från att ta sig in i blodbanan. När lymfan har renats i lymfknutorna flödar den in i blodbanan och deltar i vår blodcirkulation.

 

Komplikationer

Ett dåligt lymfsystem kan resultera i:

  • Ökad volym (ödem) i vissa kroppsdelar
  • Irritation av vävnaderna och en inflammatorisk reaktion kan uppstå som i sin tur kan medföra värk
  • Immunförsvaret kan försvagas och man blir mer mottaglig för sjukdomar
  • Risk för rosfeber. Detta tillstånd måste snabbt behandlas med antibiotika

Rosfeber /Erysipelas.

Orsakas av att bakterier såsom streptokocker eller stafylokocker som normalt finns på huden tränger sig genom hudens skyddsbarriär. Vid lymfödem blir huden i området mer mottaglig för sådana intrång. Vanliga symtom är feber, huvudvärk , illamående, kräkningar och skarp rodnad. Utan behandling kan tillståndet förvärras och man kan få blodförgiftning, sepsis. Rosfeber behandlas med antibiotika i första hand.

Klassificering av lymfödem

Primärt lymfödem

Medfödd svaghet i lymfsystem och kan utveckla lymfödem som barn, tonåring eller vuxen.  Tidpunkt för lymfödemets uppkomst beror bland annat på hur stor den medfödda svagheten hos lymfsystemet är. En smygande debut i tonåren är vanlig.

Sekundärt lymfödem

Detta är den vanligaste formen och utgör uppskattningsvis fyra femtedelar av alla fall av lymfödem.

Uppstår oftast när lymfnoder eller lymfbanor tagits bort eller skadats vid en operation eller strålbehandling, till exempel vid bröst- eller prostatacancer. Kan även uppstå vid skador

Många kvinnor kan drabbas av lymfödem vid bröstcancer operationer, uppstår då i armen eller överkroppen på den opererade sidan. Operationer av cancer i underlivet kan orsaka lymfödem i underlivet och benen hos såväl kvinnor som män.

Tidsperspektivet varierar ibland flera år efter operationen /sjukdomsbehandlingen/skadan innan lymfödemet utvecklas.

Det är viktigt att cancersjuka personer som behandlas med strålning eller kirurgi informeras om risken för framtida lymfödem., då tidig upptäckt kan bidra att lymfödemet blir mindre allvarligt.

Ödem – en onaturlig svullnad

En onaturlig svullnad i någon del av kroppen som inte går ner, är det förmodligen ett ödem. Det kan antingen vara lymfödem, lipödem eller venöst ödem. Alla tre nämnda ödem är kroniska. De kan inte botas, men de kan behandlas

1. Lipödem

Vätske- och fettansamlingen hos en lipödemiker är symmetrisk och vanligast sitter i båda benen eller i båda armarna.  Det förekommer också att lipödem drabbar hela kroppen. Svullnaden hos en lymfödemiker däremot begränsar sig oftast till en arm eller ett ben. Hos en person med lipödem är de små initiala lymfkärlen ur funktion.

2. Venösa ödem

Venösa ödem visar sig först och främst vid anklar och på fötter, vilket beror oftast icke normalt fungerande vensystem i benen. Blodet ska forslas från fötterna till hjärtat och för att blodet inte ska backa tillbaka i våra vener när vi står upp, finns det klaffar inuti venerna som sluter tätt när blodet tar sig uppför benen. När klaffarna blivit förstörda – antingen på grund av en blodpropp i benet eller på grund av förslitningar i klaffarna, så backar blodet tillbaka och visar sig som ett ödem (en svullnad). På sikt kan detta orsaka missfärgning av huden, bensår och lymfödem.

3. Lymfödem

Lymfödem är en kronisk svullnad som uppstår när lymfsystemets förmåga att transportera vätska är nedsatt. Orsaken kan vara medfödd (primärt lymfödem) eller uppstå efter en skada så som ett hårt slag eller en operation (sekundärt lymfödem).

Underfunktion i lymfsystemet resulterar i att vätska och slaggämnen stannar kvar i en kroppsdel. Till en början är svullnaden mjuk och kanske försvinner vid vila – men så småningom uppstår en mer permanent volymökning av det svullna området i forma av en förtätning bestående av bindväv och fettväv (fibros).